Dette er en oversigt over hvilke underleverandører Philips-butikken til vores IT-systemer og som enten har eller kan få adgang til vores brugeres persondata. Idet man indgår en aftale med Philips-butikken. Underleverandørerne leverer services, vi vurder er nødvendige for, at vi kan leve op til den aftale, du som kunde har lavet med Philips-butikken.

Listen vil løbende blive opdateret ved eventuelle ændringer.

Leverandør Lokation / Land Lovligt grund for processering uden for EU Funktion
Google USA Email Service
Powerhosting Danmark Webshop Hosting
Mailchimp USA EU-US Privacy Shield Email Service – markedsføring
Vconnect Bulgarien Webshop udvikling
Netcompany Danmark CRM-system
E-pay Danmark Betalingsmodul
Nets Danmark Indløser

Vi leverer efter dine behov